Članovi

Kriterij za učlanjenje je ljubav za grad u kojem se živi, a ne mjesto rođenja.

Članom Kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji je rođen, uposlen, stanuje, boravi ili je boravio u Zaprešiću ili zaprešićkom kraju (prostor između Sutle, Save i Medvednice), bez obzira na političku, vjersku ili nacionalnu pripadnost.
Članom Kluba može postati i osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske uz preporuku dva člana Upravnog odbora Kluba.
Članom Kluba može postati i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje čiji zahtjev za učlanjenjem prihvati Upravni odbor Kluba.
Članom Kluba se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Kluba.
Redovito plaćena članarina uvjet je za primanje pozivnica i ostalog informativnog materijala.