Tijela Kluba

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Nju sačinjavaju svi članovi Kluba.
Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Kluba.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Predsjednik

Ninoslav Gregurić-Bajza

Upravni odbor

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene Statutom obavlja Upravni odbor Kluba.
Upravni odbor čini 11 (jedanaest) članova, uključujući predsjednika, potpredsjednika i glavnog tajnika Kluba.
Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Čine ga:

1. Ninoslav Gregurić-Bajza, predsjednik
2. Marija Potočki, potpredsjednica
3. Alan Labus, potpredsjednik
4. Ivica Blažić, tajnik
5. Vinko Morović
6. Višnja Goljački
7. Čedo Ostreš
8. Gordana Kuš Gašparić
9. Mladen Žinić
10. Dubravka Žlebački
11. Jelena Košec

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i organ čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa Zakonom, Statutom ili drugim aktima Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba, o čemu je dužan izvijestiti Skupštinu Kluba.
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

1. Lucijan Orlić
2. Bernarda Nastasić
3. Štefica Grgas


Časni sud

Članovi Kluba stegovno odgovaraju Časnom sudu za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktom Kluba.
Stegovni postupak provodi Časni sud sastavljen od 5 (pet) članova, koje bira i opoziva Upravni odbor Kluba.

Odbori:

Odbor za humanitarni rad:
Ivan Košir-predsjednik , Marija Potočki i Branka Laljak
Odbor za statut:
Danica Jaman-predsjednik, Renata Košir-Skračić i Dubravko Skračić
Odbor za sport i rekreaciju:
Miroslav Novosel-predsjednik, Vladimir Pavetić i Josip Jandras
Odbor za nakladništvo:
Alan Labus-predsjednik, Višnja Goljački, Silvija Bosner, Čedo Ostreš i Željko Trajbar
Odbor za kulturu i tradiciju:
Višnja Goljački-predsjednik, Čedo Ostreš i Željka Skledar
Odbor za financije:
Marija Potočki-predsjednik, Vinko Morović, Josip Držaić i Mladen Žinić